Odmašťování

Disponujeme mimo jiné novou moderní odmašťovací linkou od předního světového výrobce Dürr Compact 80 C na bázi uhlovodíku. Jedná se o vysoce ekologickou technologii, kde je samotný proces odmašťování vakuově uzavřen.

Toto zařízení je schopno odmašťovat velké série dílů a také precizně umývat díly, u kterých je kladen velký požadavek na výslednou čistotu. Základním požadavkem je hodnota povrchového napětí měřená inkoustem. U precizního mytí je uvedena maximální velikost částic, která se může na dílech vyskytovat po provedení tohoto procesu. Celý proces probíhá v uzavřené pracovní komoře, kde je možné využít horkou nebo chladnou technologii čištění ostřikem, ponorem, ultrazvukové odmašťování a následné odmaštění párou. Využitím systémů filtrace a dalších přídavných zařízení je možné dosáhnout odstranění částic nečistot o definované velikosti.